JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa i prijavu za korištenje i najam Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

U prilogu:- javni poziv

- obrazac grupe građana

- obrazac udruge i druge pravne osobe


Copyright © SZOM MEDULIN