tajnik@sportskazajednicamedulin.hr   +385 99 3925 827

Povijest

Povijest

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN

______________________________________________________________________

OPĆI PODACI O SZOM I UPRAVE

Sportska zajednica općine Medulin osnovana je na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 10.12.2010. godine, a registrirana 13.01.2011. godine.Mandat (01.2011. – 01.2015.)Predsjednik SZOM – Davor Peruško (SRU „Funtana-Osipovica“)

Dopredsjednica – Tamara Katarinčić (KK „Ranch Lunge Medulin“) – do 2012. godine

Lea Ikić (PK „Val“) – članica IO SZOM do 2012., od 2012. dopredsjednica SZOM

Josip Urti (KSR „Medulin“) – član IO

Radovan Cukon (NK „Banjole“) – član IO

Tea Radošević (PD „Mladost“) – članica IO

Rudolf Oliva (KBK „Lav“) – član IO

Ivica Dolenc (DK „Karkadur“) – član IO od 2012. godineNadzorni odbor

Predsjednik NO SZOM – Dalen Geromela (KJD „Pomer“)

Saša Lorencin (VK „Medulin“) – član NO do 2013.

Iva Blažević (AK „Medulin“) – član NO do 2013.

Tijana Pavelić (RK „Centar“) – članica NO od 2013.

Mate Mezulić (AK „Medulin“) – član NO od 2013.

Mandat (01.2015. – 01.2019.)Predsjednik SZOM – Nenad Seferagić (AKOSI „Medulin“)

Dopredsjednica SZOM – Lea Ikić Čupev (RSK „Mladost“) – do 07.2017. godine

Maja Premate (KK „Medulin“) – članica IO do 25.07.2016.

Aleksandar Naumović (VK „Medulin“) – član IO do 25.07.2016.

Josip Urti (KSR „Medulin“) – član IO

Dario Kliba (JK „Clivo“) – član IO do 25.07.2016.

Elvis Peršić (AK „Medulin“) – član IO do 25.07.2016.

Davor Škorić (TK „Banjole“) – član IO od 25.07.2016.

Erika Drviš (HAOK „Žal“) – članica IO od 25.07.2016.

Bruno Radošević (NK „Medulin 1921“) – član IO od 25.07.2016., od 29.12.2017. dopredsjednik SZOM

Mate Mezulić (AK „Medulin“) – član IO od 25.07.2016. do 07.2017.

Maja Živanić (KK „Istra Star“) – članica IO od 25.07.2016.

Darko Rakić (NK „Banjole“) – član IO od 25.07.2016.

Robert Čupev (RSK „Mladost“) – član IO od 29.12.2017.

Nevio Kirac (KJD „Pomer“) – član IO od 29.12.2017.Nadzorni odbor

Predsjednik NO SZOM – Goran Vidušin (KSR „Sargo“)

Mario Bužleta (DK „Karkadur“) – član NO do 2016.

Maja Jovičić (KK „Istra Star“) – članica NO do 2016.