Javni poziv

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane "Dr Mate Demarin" u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

U prilogu:

http://admin.sportskazajednicamedulin.hr/files/images/original/55a8913f63646ac81350284cb246b1e8.jpg

http://admin.sportskazajednicamedulin.hr/files/images/original/53aebc79af999220bf8705d61e610641.jpg


Copyright © SZOM MEDULIN