JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE I NAJAM DVORANA

Sportska zajednica općine Medulin poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje i najam Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina i balon dvorane Područne škole Banjole (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 03. listopada 2022. godine do 21. lipnja 2023. godine.

 

Javiti se mogu sve zainteresirane članice Sportske zajednice općine Medulin, klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Medulin, ali i sportske udruge i grupe građana izvan Općine Medulin koje su zainteresirane za korištenje i najam dvorane u komercijalnim terminima (večernji termini).

 

Svi zainteresirani moraju ispuniti Obrazac prijave za korištenje dvorane i poslati ga na email voditelj@sportskazajednicamedulin.hr

 

Potencijalni korisnici koji imaju status udruge ili druge pravne osobe ispunjavaju predviđen obrazac kojega potpisom ovjerava odgovorna osoba, a grupe građana posebni obrazac kojega potpisuje predstavnik grupe koji na sebe preuzima odgovornost za zastupanje grupe.

 

Zahtjevi za iskazivanje interesa i prijavu zaprimat će se zaključno do 26. rujna 2022. godine do 18 sati.

 

Dodatna pojašnjenja i upiti mogu se osim na navedenom mailu dobiti i na broj: 095 8422 025 (voditelj sportskih objekata Josip Radošević).prilozi:

- javni poziv

- obrazac prijave - grupe građana

- obrazac prijave udruge i druge pravne osobe

 


Copyright © SZOM MEDULIN