JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa i prijavu za korištenje i najam Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina u Medulinu

i balon dvorane Područne škole u Banjolama – korištenje dvorana od članica Sportske zajednice općine Medulin

U prilogu:
- poziv
- obrazac prijave


Copyright © SZOM MEDULIN