XXII. POJEDINAČNO I EKIPNO KADETSKO I MLAĐE KADETSKO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA

Prošlog vikenda Ronilačko Sportski klub "Boškarin" Pula bio je organizator

"Otvorenog pojedinačnog i ekipnog prvenstva Hrvatske za kadete i mlađe kadete". Plivale su se discipline 50, 100, 200 i 400 bifin, 50, 100, 200, 400 i 800 plivanje perajama, 25 apnea te štafete 4x100 plivanje perajama te mix štafete 4x50 plivanje perajama i 4x100 bifin.

RSK Mladost nastupio je u sastavu: Barbara Matika, Mihael Botić, Sebastijan Hajnc, Luka Kasalo, Nadezdha Lavrenteva, Dora Komparić, Sara Soldo, Lucas Kolar, Martin Tanushaj, Lana Mohorović, Lucija Diković, Greta Dujmenović, Ilirjana Lleshaj, Isabella Lleshaj, Lara Ilisić, Tea Grakalić, Hana Urti, Jakov Ritoša, Sergej Urti, Arthur Tanushaj, Leon Čupev, Matija Ritoša, Johnny Tanushaj, Lean Metikoš Crevatin, Karlo Reljanović, David Reljanović, Eric Ilisić i Ivor Knežević.

Rezultati RSK MLADOST Medulin
KADETI

Dora Komparić
1.mj. 25 apnea i 50 plivanje perajama
2.mj. 100, 200, 400, 800 plivanje perajama

Barbara Matika
1.mj. 100, 200, 400, 800 plivanje perajama
2.mj. 200 bifin
3.mj. 400 bifin

Nadezdha Lavrenteva
2.mj. 50, 100, 400 bifin
3.mj. 200 bifin

Sebastijan Hajnc
1.mj. 25 apnea
2.mj. 200, 400, 800 plivanje perajama i 200 bifin
3.mj. 100 plivanje perajama

Mihael Botić
1.mj. 50, 100, 200 plivanje perajama i 400 bifin
3.mj. 800 plivanje perajama

Štafete:
4x100 plivanje perajama (Soldo, Komparić, Lavrenteva, Matika) 1.mj. kadetkinje
4x100 plivanje perajama (Hajnc, Kasalo, Kolar, Botić) 1.mj. kadeti
4x50 plivanje perajama MIX (Matika, Komparić, Hajnc, Botić) 1.mj.
4x100 bifin MIX (Matika, Botić, Hajnc, Lavrenteva) 2.mj.

MLAĐI KADETI
Sara Soldo
2.mj. 25 apnea, 100, 200, 400, 800 plivanje perajama
3.mj. 50 plivanje perajama

Lucija Diković
3.mj. 800 plivanje perajama

Lean Metikoš Crevatin
1.mj. 25 apnea
2.mj. 50, 100, 200 bifin
3.mj. 200 plivanje perajama

Matija Ritoša
2.mj. 25 apnea
2.mj. 25 apnea, 50, 100, 200, 400 plivanje perajama

Lucas Kolar
1.mj. 50, 100, 200, 400, 800 plivanje perajama
2.mj. 400 bifin

David Reljanović
3.mj. 400 plivanje perajama, 100, 200, 400 bifin

Štafete:
4x100 plivanje perajama (Reljanović D, Metikoš Crevatin, Ritoša M, Čupev) 1.mj. mlađi kadeti
4x100 bifin MIX (Reljanović D, Diković, Soldo, Kolar) 1.mj.

POČETNICI

Ilirjana Lleshaj
1.mj. 50 plivanje perajama, 100 i 200 bifin
2.mj. 50 i 400 bifin, 100 plivanje perajama

Leon Čupev
1.mj. 50, 100, 200, 400 bifin i 200 plivanje perajama

Štafete:
4x50 plivanje perajama MIX (Lleshaj Il, Ritoša J, Grakalić, Čupev) 2.mj.
4x50 plivanje perajama MIX (Urti S, Tanushaj A, Lleshaj Is, Urti H) 3.mj.
4x100 bifin MIX (Lleshaj I, Ritoša J, Grakalić, Čupev) 1.mj.

Natjecatelji Mladosti oborili su Državne kadetske rekorde na 4x100 pp žene (Soldo, Lavrenteva, Komparić i Matika) te 4x50 pp mix (Komparić, Matika, Hajnc, Botić).
Proglašeni su i najuspješniji plivači natjecanja, Ilirjana Lleshaj (Mladost Medulin) i Emi Metikoš Crevatin (Boškarin Pula) sa istim brojem bodova među početnicama, Leon Mijandrušić (Boškarin Pula) među početnicima, Lucas Kolar (Mladost Medulin) među mlađim kadetima, Petra Robotić (Nevera Rijeka) među mlađim kadetkinjama te Sebastijan Hajnc (Mladost Medulin) među kadetima i Gabrijela Grgić (Dubrava Zagreb) među kadetkinjama.
U ekipnoj konkurenciji Mladost je zauzela prvo mjesto među djevojčicama, dječacima te sveukupno.


Copyright © SZOM MEDULIN