Natječaji za 2021.

Poštovani,

sukladno odluci I.O. objavljujemo Natječaje za 2021. godinu - program rada, stručni kadar i sport osoba s invaliditetom.
Po Odluci Skupštine referentna godina za prijavu je 2019.

godina, uz mogućnost prijave 2020. godine, ako netko to želi  ispunjava cijeli obrazac ostali ispunjavaju samo prvi dio ( sve je objašnjeno u textu natječaja ). Prijavitelji imaju obavezu je dostaviti izvješća o radu u 2020. godinu i dostavlja se sve elektronički, ako netko ima problem sa previše papira za skeniranje može predati papirnato u dvaranu u danima dežurstva ili kontaktirati mene osobno.Završni rok je 15.02. kad će se i otvarati prijave.U prilogu:

Odluka o raspisivanju javnih natječaja_prva_3_2021.pdf

Javni-natječaj-SZOM-2021-sufinanciranje programa klubova.pdf

Javni-natječaj-SZOM-2021-sufinanciranje programa klubova u sportu osoba sa invaliditetom.pdf

Javni-natječaj-SZOM-2021-sufinanciranje stručnog rada u klubovima.pdf

Obrazac prijave kategorizacija članica 2021. ekipni sportovi.docx

Obrazac prijave kategorizacija članica 2021. pojedinačni sportovi.docx

Obrazac prijave na natječaj SZOM 2021 za udruge ekipnog sporta.xls

Obrazac prijave na natječaj SZOM 2021 za udruge pojedinačnog sporta.xls

Obrazac prijave stručni kadar 2021.docx


Copyright © SZOM MEDULIN